By Autson Web Design

برگزاری دوره های آموزشی PLC , SERVO , HMI در مرکز آموزش نوین کنترل شروع شد.

نوین کنترل تبریز پیشرو در صنعت اتوماسیون صنعتی در منطقه شمالغرب کشور می باشد.

مشاوره و اتوماسیون سیستمهای صنعتی با استفاده از PLC و اتوماتیک سازی دستگاههای صنعتی تخصص ماست.

ارائه محصولات وتجهیزات مرتبط با اتوماسیون از برندهای مشهور دنیا

 
     

 

شنبه 27 آبان 1396 Saturday 18 November 2017 28 صفر 1439