By Autson Web Design

برگزاری دوره های آموزشی PLC , SERVO , HMI در مرکز آموزش نوین کنترل شروع شد.

نوین کنترل تبریز پیشرو در صنعت اتوماسیون صنعتی در منطقه شمالغرب کشور می باشد.

مشاوره و اتوماسیون سیستمهای صنعتی با استفاده از PLC و اتوماتیک سازی دستگاههای صنعتی تخصص ماست.

ارائه محصولات وتجهیزات مرتبط با اتوماسیون از برندهای مشهور دنیا

 
     

 

دوشنبه 30 بهمن 1396 Monday 19 February 2018 3 جمادی‌الثانی 1439