ما را دنبال کنید
پروژه اجراي سيستم کنترل دستگاه  coldseal با استفاده از موشن کنترل و سرو درايو و اينورترهاي اشنايدر

کارفرما: شرکت شکوپک ، سال اجرا : 96

پروژه راه اندازي سيستم کنترل کانواير مس سونگون با استفاده از اقلام تابلويي قدرت اشنايدر

پيمانکار:يوناردمير  ،  سال اجرا : 96

پروژه  اجراي سيستم کنترل دستگاه  coldseal با استفاده از پي ال سي  Fatek و اپراتور پانل  Kinco

کارفرما: شرکت شکوپک ، سال اجرا : 93

پروژه کنترل پمپ هاي آب با استفاده از درايو  INVT  و کارت کنترل   water supply

پيمانکار: شرکت نيرو گستر کار نو ، سال اجرا : 86

پروژه بازسازي و تعويض سيستم کنترل صفحه تراش ماشين سازي تبريز با استفاده از پي ال سي فاتک

سال اجرا 93

پروژه راه اندازي سيستم کنترلي کانواير گرانول سازي گوگرد پالايشگاه تبريز با استفاده از پي ال سي زيمنس  S7-300

کارفرما : شرکت يوناردمير ،  سال اجرا : 94

پروژه دستگاه چسب زني با استفاده از پي ال سي و اپراتور پانل فاتک و ماژول  FBs-30GMM

سال اجرا : 96

پروژه بازسازي سيستم کنترلي دستگاه دوخت برش با استفاده از پي ال سي   FATEK و اپراتور پانل Kinco 

کارفرما : شرکت گلسان بافت  ،  سال اجرا : 94

پروژه بازسازي سيستم کنترل دستگاه لامينت با استفاده از اپراتور پانل  Beijer و پي ال سي  Fatek

کارفرما : شرکت گلسان بافت ، سال اجرا: 89

پروژه بازسازي سيستم کنترل دستگاه بستني با استفاده از پي ال سی  Fatek و اپراتورپانل Kinco 

  سال اجرا: 92

پروژه سیستم کنترل آبرسانی دانشگاه تبريز با استفاده از پي ال سي و اينورتر و اپراتورپانل اشنايدر

با همکاري: شرکت تلمبه سازان ، سال اجرا: 96

پروژه بازسازي و ارتقا سيستم کنترل دستگاه تراش عمودي

کارفرما : شرکت پمپيران ، سال اجرا:89

پروژه جايگزيني سيستم اکسترودر پتروشيمي تبريز با استفاده از  PAC هاي  Eurotherm

با همکاري شرکت گلزا ، سال اجرا:95

پروژه راه اندازي سيستم کنترل ديزل ژنراتور مجتمع شهيد ثاني فام با استفاده از کنترلر ديزل ژنراتور  Datakom

اجرا : سال 97