ما را دنبال کنید
مبدل RS232 به USB دیتک مدل DT5001-A
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 0.5 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,232,000 ریال 1,232,000 ریال 1232000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 3 متری SFTP CAT7 برند ORING
2,281,600 ریال 2,281,600 ریال 2281600.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 1 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,340,800 ریال 1,340,800 ریال 1340800.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 15 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
10,240,000 ریال 10,240,000 ریال 10240000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 10 متری SFTP CAT7 برند Oring
5,760,000 ریال 5,760,000 ریال 5760000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 5 متری SFTP CAT7 برند Oring
3,520,000 ریال 3,520,000 ریال 3520000.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به سه ماده
2,880,000 ریال 2,880,000 ریال 2880000.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به دو ماده
2,240,000 ریال 2,240,000 ریال 2240000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 14mm
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 14mm
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 20mm
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 20mm
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR