ما را دنبال کنید
مبدل RS232 به USB دیتک مدل DT5001-A
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 0.5 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,655,487 ریال 1,655,487 ریال 1655487.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 3 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
2,837,977 ریال 2,837,977 ریال 2837977.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 1 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
1,801,686 ریال 1,801,686 ریال 1801686.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 15 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
15,049,880 ریال 15,049,880 ریال 15049880.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 10 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
11,609,907 ریال 11,609,907 ریال 11609907.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 5 متری SFTP CAT7 برند Oring
4,729,962 ریال 4,729,962 ریال 4729962.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به سه ماده
3,869,969 ریال 3,869,969 ریال 3869969.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به دو ماده
3,009,976 ریال 3,009,976 ریال 3009976.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 14mm
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 14mm
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 20mm
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 20mm
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
سوکت سنسور 5 پین ماده M12
1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1500000.0 IRR
سوکت سنسور 5 پین نر M12
1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1500000.0 IRR