ما را دنبال کنید

دسته بندی محصول

مبدل RS232 به USB دیتک مدل DT5001-A
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 0.5 متری SFTP CAT7 برند Oring
2,117,479 ریال 2,117,479 ریال 2117479.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 3 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
3,629,964 ریال 3,629,964 ریال 3629964.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 1 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
2,304,477 ریال 2,304,477 ریال 2304477.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 15 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
19,249,808 ریال 19,249,808 ریال 19249808.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 10 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
14,849,852 ریال 14,849,852 ریال 14849852.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 5 متری SFTP CAT7 برند Oring
6,049,940 ریال 6,049,940 ریال 6049940.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به سه ماده
4,949,951 ریال 4,949,951 ریال 4949951.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به دو ماده
3,849,962 ریال 3,849,962 ریال 3849962.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 14mm
1,539,985 ریال 1,539,985 ریال 1539985.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 14mm
1,539,985 ریال 1,539,985 ریال 1539985.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 20mm
2,584,974 ریال 2,584,974 ریال 2584974.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 20mm
2,584,974 ریال 2,584,974 ریال 2584974.0 IRR
سوکت سنسور 5 پین ماده M12
2,584,974 ریال 2,584,974 ریال 2584974.0 IRR
سوکت سنسور 5 پین نر M12
2,584,974 ریال 2,584,974 ریال 2584974.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 2 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
3,596,964 ریال 3,596,964 ریال 3596964.0 IRR