ما را دنبال کنید
اپراتور پانل اشنایدر مدل GXU5500
101,101,011 ریال 101,101,011 ریال 101101011.0 IRR
اپراتور پانل اشنایدر مدل GXU3512
54,900,549 ریال 54,900,549 ریال 54900549.0 IRR
اپراتور پانل اشنایدر مدل GXU5512
133,501,335 ریال 133,501,335 ریال 133501335.0 IRR
اپراتور پانل هایول مدل B7S
34,200,342 ریال 34,200,342 ریال 34200342.0 IRR
اپراتور پانل هایول مدل B10S
54,600,546 ریال 54,600,546 ریال 54600546.0 IRR
اپراتور پانل 7 اینچ ویکون مدل PI3070i
36,000,360 ریال 36,000,360 ریال 36000360.0 IRR
اپراتور پانل 10 اینچ ویکون مدل PI3102i
69,000,690 ریال 69,000,690 ریال 69000690.0 IRR