ما را دنبال کنید
اپراتور پانل اشنایدر مدل GXU5500
107,840,000 ریال 107,840,000 ریال 107840000.0 IRR
اپراتور پانل اشنایدر مدل GXU3512
58,560,000 ریال 58,560,000 ریال 58560000.0 IRR
اپراتور پانل اشنایدر مدل GXU5512
142,400,000 ریال 142,400,000 ریال 142400000.0 IRR
اپراتور پانل هایول مدل B7S
36,480,000 ریال 36,480,000 ریال 36480000.0 IRR
اپراتور پانل هایول مدل B10S
58,240,000 ریال 58,240,000 ریال 58240000.0 IRR
اپراتور پانل 7 اینچ ویکون مدل PI3070i
38,400,000 ریال 38,400,000 ریال 38400000.0 IRR
اپراتور پانل 10 اینچ ویکون مدل PI3102i
73,600,000 ریال 73,600,000 ریال 73600000.0 IRR