ما را دنبال کنید
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
5,750,000 ریال 5,750,000 ریال 5750000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
4,785,000 ریال 4,785,000 ریال 4785000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
4,785,000 ریال 4,785,000 ریال 4785000.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
5,450,000 ریال 5,450,000 ریال 5450000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L-Q12
6,250,000 ریال 6,250,000 ریال 6250000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-OP6L-Q12
4,785,000 ریال 4,785,000 ریال 4785000.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L
5,500,000 ریال 5,500,000 ریال 5500000.0 IRR
سنسور نوری آینه دار الکو مدل OS12-RCP6
10,750,000 ریال 10,750,000 ریال 10750000.0 IRR
سنسور نوری Diffuse الکو مدل OS12-K400CP6
10,750,000 ریال 10,750,000 ریال 10750000.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ الکو مدل OSQ18-K600VP6Q
8,885,000 ریال 8,885,000 ریال 8885000.0 IRR
سنسور نوری مکعبی الکو مدل OSM70-AKL3000VB6Q
61,500,000 ریال 61,500,000 ریال 61500000.0 IRR
سنسور مسافت الکو مدل OSM40-KL800CBLI6Q12.1
122,000,000 ریال 122,000,000 ریال 122000000.0 IRR
سنسور القایی مکعبی الکو مدل FI5-Q18-OP6L
6,405,000 ریال 6,405,000 ریال 6405000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-CP6L
5,750,000 ریال 5,750,000 ریال 5750000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI15-M30-OP6L-Q12
10,360,000 ریال 10,360,000 ریال 10360000.0 IRR