ما را دنبال کنید
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
3,062,400 ریال 3,062,400 ریال 3062400.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
3,062,400 ریال 3,062,400 ریال 3062400.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L-Q12
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-OP6L-Q12
3,062,400 ریال 3,062,400 ریال 3062400.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR
سنسور نوری آینه دار الکو مدل OS12-RCP6
6,780,800 ریال 6,780,800 ریال 6780800.0 IRR
سنسور نوری Diffuse الکو مدل OS12-K400CP6
6,780,800 ریال 6,780,800 ریال 6780800.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ الکو مدل OG18-K600CP6
6,387,200 ریال 6,387,200 ریال 6387200.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ الکو مدل OSQ18-K600VP6Q
5,686,400 ریال 5,686,400 ریال 5686400.0 IRR
سنسور نوری مکعبی الکو مدل OSM70-AKL3000VB6Q
39,360,000 ریال 39,360,000 ریال 39360000.0 IRR
سنسور القایی مکعبی الکو مدل FI5-Q18-OP6L
3,587,200 ریال 3,587,200 ریال 3587200.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-CP6L
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI15-M30-OP6L-Q12
6,563,200 ریال 6,563,200 ریال 6563200.0 IRR