ما را دنبال کنید
ترنسمیتر فشار ویکا مدل O-10(T)
17,730,177 ریال 17,730,177 ریال 17730177.0 IRR
ترنسمیتر فشار Nexis رنج -1~1.5bar
15,510,155 ریال 15,510,155 ریال 15510155.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل DST P140 رنج 0-10 بار
14,400,144 ریال 14,400,144 ریال 14400144.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل DST P140 رنج 0-16بار
14,400,144 ریال 14,400,144 ریال 14400144.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل MBS1700 رنج 0-6 بار
18,501,185 ریال 18,501,185 ریال 18501185.0 IRR
ترنسمیتر فشار دانفوس مدل MBS1700 رنج 0-16بار
18,501,185 ریال 18,501,185 ریال 18501185.0 IRR