ما را دنبال کنید
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5EK00360
23,040,000 ریال 23,040,000 ریال 23040000.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5EK00500
23,040,000 ریال 23,040,000 ریال 23040000.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5EK01000
24,480,000 ریال 24,480,000 ریال 24480000.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5AK02500
28,800,000 ریال 28,800,000 ریال 28800000.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5AM01024
24,480,000 ریال 24,480,000 ریال 24480000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
3,062,400 ریال 3,062,400 ریال 3062400.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
3,062,400 ریال 3,062,400 ریال 3062400.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
3,488,000 ریال 3,488,000 ریال 3488000.0 IRR