ما را دنبال کنید

دسته بندی محصول

انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5EK00360
39,599,604 ریال 39,599,604 ریال 39599604.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5EK00500
36,299,637 ریال 36,299,637 ریال 36299637.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5EK01000
42,349,577 ریال 42,349,577 ریال 42349577.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5AK02500
49,499,505 ریال 49,499,505 ریال 49499505.0 IRR
انکودر افزایشی مدل DBS50E-S5AM01024
44,549,555 ریال 44,549,555 ریال 44549555.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
6,693,433 ریال 6,693,433 ریال 6693433.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
5,263,447 ریال 5,263,447 ریال 5263447.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
5,263,447 ریال 5,263,447 ریال 5263447.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
5,994,940 ریال 5,994,940 ریال 5994940.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ پپرل فوکس مدل ML100-8-1000-RT/103/115
21,999,780 ریال 21,999,780 ریال 21999780.0 IRR