ما را دنبال کنید
منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
8,745,000 ریال 8,745,000 ریال 8745000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
8,745,000 ریال 8,745,000 ریال 8745000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
8,745,000 ریال 8,745,000 ریال 8745000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
11,500,000 ریال 11,500,000 ریال 11500000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
15,565,000 ریال 15,565,000 ریال 15565000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
29,000,000 ریال 29,000,000 ریال 29000000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
7,800,000 ریال 7,800,000 ریال 7800000.0 IRR
منبع تغذیه امرون 24 ولت 2.5 آمپر مدل S8VK-C06024
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 3.2 آمپر مدل EDR-75-24
12,845,000 ریال 12,845,000 ریال 12845000.0 IRR