ما را دنبال کنید
کابل پچ کورد اترنت 0.5 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,155,012 ریال 1,155,012 ریال 1155012.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 3 متری SFTP CAT7 برند ORING
2,139,021 ریال 2,139,021 ریال 2139021.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 1 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,257,013 ریال 1,257,013 ریال 1257013.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 15 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
9,600,096 ریال 9,600,096 ریال 9600096.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 10 متری SFTP CAT7 برند Oring
5,400,054 ریال 5,400,054 ریال 5400054.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 5 متری SFTP CAT7 برند Oring
3,300,033 ریال 3,300,033 ریال 3300033.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به سه ماده
2,700,027 ریال 2,700,027 ریال 2700027.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به دو ماده
2,100,021 ریال 2,100,021 ریال 2100021.0 IRR