ما را دنبال کنید
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 14mm
1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1000000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 14mm
1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1000000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 20mm
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 20mm
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR