ما را دنبال کنید
پی ال سی اشنایدر مدلTM200CE40T
135,000,000 ریال 135,000,000 ریال 135000000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200CE40R
125,000,000 ریال 125,000,000 ریال 125000000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200CE24T
77,000,000 ریال 77,000,000 ریال 77000000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200CE24R
75,000,000 ریال 75,000,000 ریال 75000000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200C40T
96,500,000 ریال 96,500,000 ریال 96500000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200CE32R
87,500,000 ریال 87,500,000 ریال 87500000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200C16T
56,500,000 ریال 56,500,000 ریال 56500000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200C24R
61,000,000 ریال 61,000,000 ریال 61000000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200C40R
94,000,000 ریال 94,000,000 ریال 94000000.0 IRR
پی ال سی اشنایدر مدل TM200C16R
55,500,000 ریال 55,500,000 ریال 55500000.0 IRR