ما را دنبال کنید
منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
4,620,046 ریال 4,620,046 ریال 4620046.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
4,620,046 ریال 4,620,046 ریال 4620046.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
5,250,053 ریال 5,250,053 ریال 5250053.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
6,000,060 ریال 6,000,060 ریال 6000060.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
9,339,093 ریال 9,339,093 ریال 9339093.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
16,005,160 ریال 16,005,160 ریال 16005160.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
4,680,047 ریال 4,680,047 ریال 4680047.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 3.2 آمپر مدل EDR-75-24
7,707,077 ریال 7,707,077 ریال 7707077.0 IRR