ما را دنبال کنید

دسته بندی محصول

منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
9,454,405 ریال 9,454,405 ریال 9454405.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
8,585,414 ریال 8,585,414 ریال 8585414.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
8,585,414 ریال 8,585,414 ریال 8585414.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
11,764,382 ریال 11,764,382 ریال 11764382.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
15,124,849 ریال 15,124,849 ریال 15124849.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
30,667,693 ریال 30,667,693 ریال 30667693.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
8,249,918 ریال 8,249,918 ریال 8249918.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 3.2 آمپر مدل EDR-75-24
13,579,364 ریال 13,579,364 ریال 13579364.0 IRR