ما را دنبال کنید
منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
5,596,800 ریال 5,596,800 ریال 5596800.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
5,596,800 ریال 5,596,800 ریال 5596800.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
5,596,800 ریال 5,596,800 ریال 5596800.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
7,360,000 ریال 7,360,000 ریال 7360000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
9,961,600 ریال 9,961,600 ریال 9961600.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
18,560,000 ریال 18,560,000 ریال 18560000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
4,992,000 ریال 4,992,000 ریال 4992000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 3.2 آمپر مدل EDR-75-24
8,220,800 ریال 8,220,800 ریال 8220800.0 IRR